NIWO Vergunning aanvragen of verlengen Hilversum

Als lid van de Nederlandse orde van administratie en belastingdeskundigen realiseren wij uw niwo vergunning aanvragen. Met onze ruime 12 jaren aan ervaring kunt u van ons uiterst vakbekwame afwikkeling van uw aanvraag verwachten.

AVESTA is Deskundig

Al

Bedrijven gingen u voor

Al vanaf

Bekijk onze tarieven

Binnen

NIWO vergunning geregeld bij Avesta Finance B.V.

N

Ruime kennis

Met ruime kennis en expertise binnen de transportbranche helpen we ú graag en snel verder met het aanvragen van een NIWO-vergunning, afgeven van een WAS-verklaring (ZMP-toeslag) of het behalen van een Paychecked certificering.

N

Eerlijk geprijsd

Al vanaf €270,- binnen 24 uur in behandeling. Neem gerust contact op voor een exacte prijsopgaven op basis van uw situatie.

N

Snel en goed geregeld

Binnn 24 uur – is dat niet snel genoeg? Bel ons dan direct voor ene spoed aanvraag.

N

Lid van de Nederlandse orde van Administratie en belasting kundigen

Arian Hosseini helpt u bij het realiseren van uw niwo vergunning aanvragen. Ruim 2172 transportbedrijven gingen uw voor.

Realiseer je NIWO verklaring bij ons

Wij helpen u graag bij uw niwo vergunning aanvragen.

NIWO-vergunning transportvergunningen

Bent u beroepsvervoerder met een vrachtauto dat een laadvermogen van meer dan 500 kilo heeft? Dan moet u beschikken over een eurovergunning (transportvergunning). Bij het aanvragen van een tranportvergunning moet u eerst aan vier kwaliteitseisen voldoen: Kredietwaardigheid en riscodragend vermogen, Vakbekwaamheid, Betrouwbaarheid en een Reeële vestiging.

Om te bewijzen dat u kredietwaardig bent en over voldoende risicodragend vermogen beschikt, moet u een jaarrekening met verklaring van een accountant of administratiekantoor tonen. Uw vermogen komt tot stand door storting van kapitaal, inbreng voertuigen of een achtergestelde lening. Bron: www.niwo.nl

Omdat veel zzp’ers of kleine ondernemingen niet zijn aangesloten bij een accountant of administratiekantoor kunt u bij ons een verklaring laten afleggen over uw jaarrekening ten behoeve van uw kredietwaardigheid en risicodragend vermogen.

Als lid van de NOAB zijn wij geautoriseerd om de aanvraag van uw NIWO vergunningen te verzorgen. (Regeling wegvervoer goederen Art. 6 lid 6 b). Voor het beoordelen en afgeven van een balansverklaring hanteren we de tarieven zoals die zijn vermeld op de tarieven pagina.

Gecertificeerd en beëdigd

Als gecertificeerd lid van NOAB, zijn wij beëdigd tot het afgeven van een balansverklaring voor het aanvragen van (NIWO) eurovergunning.

Voor het beoordelen en afgeven van een accountantsverklaring hanteren we de onderstaande tarieven.

Onze werkwijze is vrij eenvoudig, u mailt ons het onderstaande gegevens en we zullen uw aanvraag binnen twee werkdagen beoordelen. Uw gegevens en documenten worden uiteraard strikt en veilig gedocumenteerd.

Arian portret foto: specialist in Niwo vergunning aanvragen

Hilversum

Hilversum is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland en de belangrijkste plaats in de landstreek het Gooi. Hilversum huisvest veel landelijke omroepbedrijven en wordt ook wel aangeduid als de ‘mediastad’. Hilversum heeft nooit stadsrechten gekregen.

Iedereen kent Hilversum als de mediastad van Nederland. Maar Hilversum is meer dan een verzamelplaats van omroepen en multimediabedrijven. Het is ook een stad die opvalt door de grote hoeveelheid ‘jonge’ monumenten. Vele daarvan, waaronder het indrukwekkende raadhuis, zijn ontworpen door gemeente-architect Willem Marinus Dudok. Ook andere bekende bouwmeesters, zoals Duiker, Berlage en Elling, hebben in deze stad hun sporen nagelaten.
Bovendien is Hilversum een van de groenste gemeenten van de provincie Noord-Holland. De bebouwde kom is omgeven door afwisselende natuurgebieden. Ook in de stad is veel groen te vinden. 

Accountantsverklaring NIWO aanvragen?

De gemeente Hilversum heeft 88.008 inwoners op een oppervlakte van 46,19 km². De gemeente duidde zichzelf ook aan als ’tuinstad’ vanwege de vele tuinen, en vanwege het relatief grote aantal villa’s, als ‘villadorp’. In de jaren vijftig en zestig voerde Hilversum een groot nieuwbouwprogramma uit in het oosten en noorden van de gemeente, terwijl de bevolking met één derde steeg. In 1958 passeerde het aantal inwoners de grens van 100.000. Ook in de jaren zeventig breidde Hilversum uit met de wijken Kerkelanden en de Hilversumse Meent in het westen, dat tegen Bussum aan ligt. Toen had Hilversum ook nog meer dan 100.000 inwoners. Hierna nam het aantal inwoners vrij sterk af, en bereikte in 1999 het diepste punt met iets meer dan 80.000 inwoners. De belangrijkste oorzaken waren de onduidelijke, zoals onder meer het halverwege staken van de aanleg van een vierbaans rondweg, het wegtrekken van de industrie, grootschalige leegstand van winkels in het centrum, het kleinere aantal mensen per huishouden en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van Hilversum. 

De naam hilversum

De naam Hilversum is tot 1305 terug gedateerd en kan volgens G. van Berkel en K. Samplonius worden verklaard als Hilvertshem, wat “woonstede of nederzetting van de persoon Hilvert” betekent. Op de website van de gemeente Hilversum wordt de naam echter verklaard met de betekenis “de heem (huizen) tussen de heuvels” (Hilvertshem).

geografie

Hilversum ligt op de zanderige, heuvelachtige delen van het Gooi, en heeft een station aan de Gooilijn (Amsterdam / Schiphol – Amersfoort), die hier een aftakking heeft naar Utrecht. Hilversum heeft drie stations: Hilversum, Hilversum Media Park en Hilversum Sportpark. Hilversum ligt bij het knooppunt Eemnes van de rijkswegen A1 en A27. Omliggende plaatsen van Hilversum zijn Nieuw-Loosdrecht, Bussum, Kortenhoef, Blaricum, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk, ‘s-Graveland, Laren, Nederhorst den Berg, Baarn, Eemnes en Ankeveen.

Hilversum bestaat uit de volgende wijken en buurten: 

  • Centrum 
  • Noordwest 
  • Noordoost 
  • Zuidoost 
  • Zuid 
  • Hilversumse Meent.

De Oude Haven in het zuidwesten ligt aan het uiteinde van de Gooische Vaart. De aanleg van de vaart tussen ‘s-Graveland en Hilversum werd in etappes gedaan, zodat die 240 jaar duurde. In 1876 werd de vaart voltooid. Later werd een moderne haven gegraven, met daaromheen een industrieterrein. Er is ook een sporthaven.

In het zuidwesten van de gemeente ligt het Vliegveld Hilversum. Daarnaast ligt het Korporaal Van Oudheusdenkazerne van de medische troepen. 

Kredietwaardigheidsverklaring NIWO aanvragen?

Economie

Hilversum is sterk gegroeid in de 19e eeuw door de opkomst van de tapijtindustrie. Hilversum ontwikkelde zich van boerendorp tot omroepstad. Een van de bekende fabrieken was de Veneta. Daarnaast had Hilversum de chemische industrie van Polak & Schwarz, later deel geworden van International Flavors and Fragrances , en de grote Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, die in 1918 startte en omstreeks haar hoogtepunt in 1955 aan zo’n 2500 mensen werk gaf, later is deze fabriek overgenomen door Philips en heette toen de Philips Telecommunicatie Industrie. In de eerste helft van de 20e eeuw waren ook de haardenfabriek Jaarsma in Hilversum gevestigd, evenals de verffabriek Ripolin en de farmaceutische fabriek Roter. In de jaren zestig nam de gemeente geleidelijk aan het standpunt in, dat industrie niet langer paste bij de gemeente.

Een opvallend bedrijventerrein in Hilversum is het vroegere gemeentelijke sportpark, waar een paardendrafbaan was en laat in de jaren vijftig een expositiehal geplaatst werd. Deze ‘Expohal’ was een modern, vrijwel geheel glazen bouwsel, dat de gemeente had overgenomen van de Wereldtentoonstelling in Brussel en dat de stoot moest geven tot de ontwikkeling van het sportpark als expositieoord. Die ontwikkeling startte veelbelovend, maar zette niet door, waardoor de hal, die overigens door de constructie met enkelglas zeer kostbaar te verwarmen was, in 1998 weer werd gesloopt. Nu is op die plek de Dudok Arena gebouwd, een sportcentrum dat in de eerste jaren van zijn bestaan de gemeente verlies heeft opgeleverd en in 2006 is verpacht aan een privébedrijf. Het hele sportpark is inmiddels omgevormd tot een gebied met veel moderne kantoorbouw waar onder andere Kroymans en Nike zijn gevestigd.

Ook telde Hilversum enkele uitgeverijen en drukkerijen, waaronder die van het dagblad de Gooi- en Eemlander, de katholieke uitgeverij Paul Brand, de drukkerij ‘De Blaauwe Werelt’, de katholieke kerkgeschriftenuitgeverij Gooi en Sticht en drukkerij C. de Boer een zeer grote rotatiedrukkerij, die nu Plantijn Casparie en Roto Smeets heet en inmiddels vertrokken uit Hilversum.

De gemeente had intussen het beleid ontwikkeld, dat industrie niet meer in de gemeente paste. Het enige grotere industriële bedrijf dat overbleef, deels bestaand uit de telefonie-delen van de Philips, is Lucent, maar ook deze Amerikaanse telecomgigant is na de dotcom-crisis uit Hilversum verdwenen. Er zijn dan ook bijna geen oude fabrieksschoorstenen meer te vinden in de skyline van Hilversum. De inmiddels verlaten melkfabriek aan de Larenseweg heeft de laatste. Deze zal behouden blijven. De gemeente streeft naar vestiging van schone industrie. Zo is het Europese hoofdkantoor van Nike gevestigd op de plaats van de oude draversbaan, en zijn er advies- en automatiseringsbedrijven aangetrokken.

Industrie en bedrijven zijn geconcentreerd op enkele terreinen: rond de Oude Haven, op de Industrieterreinen Kerkelanden en Zeverijn in het zuidwesten, Arenapark in het zuidoosten, en op enkele terreinen ten oosten van de spoorlijn tussen Bussum en Utrecht.

Naast mediabedrijven zijn andere bedrijven met het hoofdkantoor in Hilversum onder andere Nike, Vedior en Oxxio.

Door de aanleg van de spoorlijn trok Hilversum veel bedrijvigheid. 
Rijke Amsterdammers bouwden in Hilversum buitenplaatsen om het drukke stadsleven te ontvluchten. Deze welgestelde inwoners waren goed voor de plaatselijke middenstand. Er werden in hoog tempo uiteenlopende woningen gebouwd, van luxe groene villawijken aan de rand van de stad, tot arbeiderswijken over het spoor.
Tegenwoordig is Hilversum een centrumgemeente in het Gooi met veel voorzieningen voor de 82.000 inwoners en vele omwonenden. 

Media

Nationaal

Hilversum is tegenwoordig het meest bekend als omroepstad. Dat begon met de oprichting van de in 1998 afgebroken Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, de NSF, in 1918. De NSF wilde beginnen met radio-uitzendingen, waarvoor in 1923 de Hilversumsche Draadlooze Omroep werd opgericht. Al snel werden er omroepverenigingen opgericht: elk volgens de levensovertuiging van de bijbehorende groep. Er waren zodoende protestante, katholieke, socialistische en algemene omroepverenigingen, elk met een eigen studiogebouw.

De AVRO is de eerste van de bekende grote publieke omroepen die uitzendingen produceerde; de VARA, NCRV, KRO en de VPRO volgden snel. Later ontstonden de samenwerkingsverbanden NRU en NTS, later omgevormd tot NOS en NOB. Daarna traden de TROS, Veronica, de Evangelische Omroep en BNN toe. In de loop van de tijd ontstonden er vele toeleverende mediabedrijven, waarvan een van de eerste was Profilti die nu is opgeheven, die onder meer het Polygoonjournaal produceerde, dit is een bioscoopvoorloper van het NOS Journaal.

De grootste mediaconcentratie is sinds 15 jaar te vinden op het Media Park, wat is gelegen in Hilversum-Noord (Omroepkwartier). Hier bevinden zich onder meer de Audio- en Videocentra van de NOS, met onder meer radio- en televisiestudio’s, alle uitzendfaciliteiten, het Vertaalcentrum en het Decorcentrum, het nieuwe VPRO-gebouw, verschillende gebouwen en complexen van commerciële zenders zoals RTL en Canal+ en bedrijven zoals NEP The Netherlands, Parkpost. Voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat de beeld- en geluidarchieven omvat, is op het Media Park een nieuw gebouw neergezet dat ook plaats biedt aan de Beeld en Geluid Experience, een vernieuwde en vergrote uitvoering van het vroegere Omroepmuseum. Aan de noordkant van het terrein bevindt zich het hoofkantoor van Talpa en net buiten het terrein bevinden zich het Wereldomroepgebouw en de KPN-straalverbindingstoren (in de volksmond televisietoren) van 198 meter hoog 

De hoofdgebouwen van de TROS, EO, alsmede het gezamenlijk AKN-gebouw (AVRO, KRO, NCRV) en van BNN, staan op andere locaties in Hilversum.

Balansverklaring NIWO aanvragen?