NIWO Vergunning aanvragen of verlengen Amersfoort

Als lid van de Nederlandse orde van administratie en belastingdeskundigen realiseren wij uw niwo vergunning aanvragen. Met onze ruime 12 jaren aan ervaring kunt u van ons uiterst vakbekwame afwikkeling van uw aanvraag verwachten.

AVESTA is Deskundig

Al

Bedrijven gingen u voor

Al vanaf

Bekijk onze tarieven

Binnen

NIWO vergunning geregeld bij Avesta Finance B.V.

N

Ruime kennis

Met ruime kennis en expertise binnen de transportbranche helpen we ú graag en snel verder met het aanvragen van een NIWO-vergunning, afgeven van een WAS-verklaring (ZMP-toeslag) of het behalen van een Paychecked certificering.

N

Eerlijk geprijsd

Al vanaf €270,- binnen 24 uur in behandeling. Neem gerust contact op voor een exacte prijsopgaven op basis van uw situatie.

N

Snel en goed geregeld

Binnn 24 uur – is dat niet snel genoeg? Bel ons dan direct voor ene spoed aanvraag.

N

Lid van de Nederlandse orde van Administratie en belasting kundigen

Arian Hosseini helpt u bij het realiseren van uw niwo vergunning aanvragen. Ruim 2172 transportbedrijven gingen uw voor.

Realiseer je NIWO verklaring bij ons

Wij helpen u graag bij uw niwo vergunning aanvragen.

NIWO-vergunning transportvergunningen

Bent u beroepsvervoerder met een vrachtauto dat een laadvermogen van meer dan 500 kilo heeft? Dan moet u beschikken over een eurovergunning (transportvergunning). Bij het aanvragen van een tranportvergunning moet u eerst aan vier kwaliteitseisen voldoen: Kredietwaardigheid en riscodragend vermogen, Vakbekwaamheid, Betrouwbaarheid en een Reeële vestiging.

Om te bewijzen dat u kredietwaardig bent en over voldoende risicodragend vermogen beschikt, moet u een jaarrekening met verklaring van een accountant of administratiekantoor tonen. Uw vermogen komt tot stand door storting van kapitaal, inbreng voertuigen of een achtergestelde lening. Bron: www.niwo.nl

Omdat veel zzp’ers of kleine ondernemingen niet zijn aangesloten bij een accountant of administratiekantoor kunt u bij ons een verklaring laten afleggen over uw jaarrekening ten behoeve van uw kredietwaardigheid en risicodragend vermogen.

Als lid van de NOAB zijn wij geautoriseerd om de aanvraag van uw NIWO vergunningen te verzorgen. (Regeling wegvervoer goederen Art. 6 lid 6 b). Voor het beoordelen en afgeven van een balansverklaring hanteren we de tarieven zoals die zijn vermeld op de tarieven pagina.

Gecertificeerd en beëdigd

Als gecertificeerd lid van NOAB, zijn wij beëdigd tot het afgeven van een balansverklaring voor het aanvragen van (NIWO) eurovergunning.

Voor het beoordelen en afgeven van een accountantsverklaring hanteren we de onderstaande tarieven.

Onze werkwijze is vrij eenvoudig, u mailt ons het onderstaande gegevens en we zullen uw aanvraag binnen twee werkdagen beoordelen. Uw gegevens en documenten worden uiteraard strikt en veilig gedocumenteerd.

Arian portret foto: specialist in Niwo vergunning aanvragen

Amersfoort

Amersfoort is een stad en gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente telt 153.773 inwoners, die Amersfoorters worden genoemd. 

Amersfoort is een groeistad en vervult economisch een regiofunctie met een sterk gegroeid bedrijfsleven en heeft een van de grootste spoorwegknooppunten van Nederland. De binnenstad van Amersfoort bezit een middeleeuws karakter.

Naam

Amersfoort dankt zijn naam en ontstaan aan het water. Amersfoort betekend voorde of doorwaadbare plaats in de rivier de Eem (vroeger: Amer). Op die plaats was het in vroegere tijden mogelijk om het moerasgebied, dat nu de Gelderse Vallei heet, van west naar oost door te steken. De vele laaglandbeken die hun oorsprong vinden in de buurt van Barneveld, Lunteren en Scherpenzeel verzamelen zich in twee hoofdstromen en vormen in Amersfoort de rivier de Eem. Het water stroomt tussen de Amersfoortse Berg en de zandruggen van Hoogland naar het vroegere Almere, dat later Zuiderzee en nu IJsselmeer wordt genoemd.

Geografie

Amersfoort ligt op een vlakke plaats in de vallei van de Eem aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. De stad heeft een middeleeuwse kern met grachten en wallen. De grachten werden behouden, maar de wallen werd voor een deel in de 19e eeuw afgebroken en vervangen door een park, singels en rondwegen. 

Vanaf 1870 breidde de stad zich sterk uit door de komst van de spoorwegen en een aantal kazernes. In 1980 kreeg de stad Groeistad-status, mede waardoor enkele omliggende gemeenten geheel of gedeeltelijk in bezit werden genomen. Dit waren:

  • Hoogland (grootste deel) 
  • Leusden (deels)
  • Stoutenburg Noord
  • Nijkerk (deels) 
  • Hoevelaken (deels) 
  • Bunschoten (deels) 

Er kwamen grote nieuwe woonwijken, zoals Vathorst en Schothorst-Noord, Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland. Deze versterkten in niet geringe mate de centrumfunctie van de oude stad, waar tegenwoordig veel winkels en horeca zijn. Er kwamen ook aanzienlijke bedrijfs- en kantoorterreinen. De aanleg van de A28 (Utrecht-Zwolle) oostelijk van Amersfoort betekende een verdere impuls voor de groei. Waar de A28 de A1 snijdt, ontstond het knooppunt Hoevelaken. Amersfoort heeft de grenzen van zijn uitbreidingsmogelijkheden bijna bereikt.

Amersfoort vormt het regiocentrum voor Bunschoten, Spakenburg, Hoevelaken, Leusden, Soest en Baarn.

Accountantsverklaring NIWO aanvragen?

Bevolkingsgroei

Begin van de 19e eeuw telde Amersfoort nog maar 9000 inwoners. De komst van de spoorweg in 1863, en vlak daarna ook van het leger, zorgde voor opbloei. Voor en na de Tweede Wereldoorlog daalde de Amersfoortse bevolking echter weer aanhoudend, vooral door gebrek aan woningen. De stad kon ook weinig nieuwe mogelijkheden bereiken, zodat ook nieuwe werkgelegenheden naast de NS of het leger moeilijk te realiseren was. Dat veranderde na 1960 door in bezit neming van enkele omliggende gemeenten zoals Hoogland en delen van enkele andere gemeenten zoals Stoutenburg en Leusden.

Amersfoort is in korte tijd enorm gegroeid door de status als groeistad. In 1970 telde Amersfoort 75.000 inwoners en in 2008 woonden er ruim 140.000 mensen in Amersfoort. Bij een gemeentelijke herindeling werden de gemeenten Hoogland Leusden en Hoevelaken deels door Amersfoort in bezit genomen.

Amersfoort telde in 2008 68.017 mannen en 71.048 vrouwen, van het totaal zijn 29.036 mensen jonger dan 15 jaar, 93.746 inwoners tussen de 15 en 64 jaar oud en 16.283 inwoners ouder dan 64 jaar.

Tot 2016 groeide Amersfoort door naar zo’n 160.000 inwoners. De groei komt vooral tot stand door de bouw van de wijk Vathorst (totaal 11.000 woningen) ten noorden van de A1. Er komen diverse voorzieningen, zoals sportvelden, scholen, bedrijventerrein, winkels en een station. Ook rond het centrum wordt gebouwd. In het gebied ten oosten van het centraal station, het Eemkwartier, komen zo’n 750 woningen. Een andere grote uitbreidingslocatie is het gebied rondom de Hogeweg. Hier worden de komende jaren maximaal 870 woningen gebouwd.

Economie

Amersfoort heeft zijn economische positie vooral te danken aan zijn ligging als knooppunt op de routes oost-west en noord-zuid. Een ander belangrijk punt was de mogelijkheid om voordelig te kunnen bouwen.

Amersfoort had in de Middeleeuwen een bijzonder groot aantal brouwerijen en een belangrijke textielnijverheid. Amersfoort beleefde in de 18e eeuw een bloeiperiode dankzij de tabaksteelt. De komst van de spoorlijn naar Utrecht in 1863 was eveneens een grote impuls. De regiofunctie van Amersfoort nam toe en de wagenwerkplaats zorgde voor veel werkgelegenheid.

De Amersfoortse economie bleef na de oorlog wat achter maar is na 1970 sterk gegroeid door aanwijzing als groeikern. Enkele grote bedrijven en instellingen hebben er hun hoofdkantoren, zoals de verzekeraars de Amersfoortse en voedingsconcern Nutreco, naast de al aanwezige militairen, NS, en stichtingen of verenigingen als de Vereniging Eigen Huis en het Diabetesfonds. 

In 1990 verplaatste de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland, destijds gevestigd in Hilversum zijn hoofdkantoor naar Amersfoort, wegens onoplosbare verkeersperikelen in Hilversum. In 2008 ging deze KvK op in de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland, die Almere als vestigingsplaats kreeg. Een vernieuwing van het stationsgebied met de bouw van een groot nieuw station vanaf 1992 trok vele bedrijven naar het centrum. 

Kredietwaardigheidsverklaring NIWO aanvragen?

Spoorwegen en weg-en waterverbindingen

Amersfoort is door de centrale ligging en door de kruising van de lijnen Amsterdam-Deventer en Zwolle-Utrecht een belangrijk spoorwegknooppunt. 

Naast station Amersfoort Centraal telt Amersfoort nog drie stations: Amersfoort Vathorst, Amersfoort Schothorst en Hoevelaken. Station Amersfoort Vathorst werd in 2006 geopend voor de nieuwe wijk Amersfoort Vathorst. In 2012 opende, ten zuiden van Hoevelaken, het station Hoevelaken. Op station Schothorst eindigt bovendien een halfuurlijkse intercity uit Amsterdam en een halfuurlijkse intercity uit Den Haag.

Amersfoort heeft sinds eind jaren zestig een ringweg. Er zijn goede aansluitingen met de A1 (Hilversum, Amsterdam, Hengelo, Duitsland) en de A28 (Utrecht, Zwolle). Op het knooppunt Hoevelaken, dat ten noordoosten van Amersfoort ligt, kruizen deze autowegen zich.

Er is een binnenhaven die via de Eem toegang biedt tot het Eemmeer.

Balansverklaring NIWO aanvragen?